ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΡΙΟΥ (Β) ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ 5% Β/Β ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (Ζn) 5% Β/Β.